Moderní energie
pro Vás

Výběr z referencí

Dotační poradenství

Vytvoření malé LDS s prvky SMART GRID v Budišově n. B.

Popis zákazníka:

Společnost TeSport Budišov nad Budišovkou s.r.o. je 100% vlastněna městem. Tato společnost má ve správě zásobování teplem a také správu kulturního domu v Městě Budišov nad Budišovkou.

Popis projektu:

Demonstrační projekt s prvky inovace s názvem „Vytvoření malé lokální distribuční sítě pro distribuci tepla a elektřiny s prvky SMART GRID – inteligentním řídicím systémem a řízením spotřeby pro tři objekty v majetku Města Budišov nad Budišovkou“ lze charakterizovat následovně: Vytvořit malou lokální distribuční soustavu pro distribuci tepla a elektřiny pro tři objekty vlastněné městem Budišov nad Budišovkou s tím, že tyto objekty jsou technicky provozovány společností TeSport Budišov nad Budišovkou, která je 100% vlastněna městem. Takto nově vytvořenou lokální distribuční soustavu osadit všemi prvky pro efektivní řízení spotřeby a výroby energií na základě principu SMART GRID s kontinuálním měřením na všech vstupech a výstupech spojených s energiemi s tím, že projekt bude doplněn o instalaci nabíjecí stanice s pořízením jednoho vícemístného užitkového elektromobilu.

Průběh projektu:

  • Podání projektové fiše (předběžná žádost).
  • Podání doplnění žádosti o dotaci (úplná žádost).

Přínosy zákazníkovi:

  • Možnost čerpat dotace z veřejných zdrojů.
  • Realizací projektu dojde k nárůstu ekvity společnosti.
  • Výrazné snížení návratnosti realizace projektu.
  • Výroba vlastní ekologické elektřiny.
  • Modernizace zdrojů elektřiny.
  • Modernizace a zefektivnění provozovaní zdrojů tepla a elektřiny.