Moderní energie
pro Vás

Výběr z referencí

Dotační poradenství

Výstavba zdroje na KVET z biomasy (OZE) a FVE + AKU v Mikolajicích

Popis zákazníka:

Společnost Služby Mikolajice s.r.o., byla založena v březnu roku 2016, je vlastněna z 100% jediným společníkem, kterým je Obec Mikolajice.

Popis projektu:

Projekt je rozdělen na tři provozní soubory a jeden inženýrský objekt. Prvním provozním souborem je „Výstavba mobilního zdroje na KVET z biomasy (OZE)“. Výstavba experimentálního zařízení – mobilního zdroje KVET o tepelném výkonu 43.5 kWt a elektrickém výkonu 2 kWe (energie v palivu – tepelný příkon 50 kWt) v kontejnerovém provedení a s nezbytnými stavebními a technickými úpravami. Instalací experimentálního mobilního zdroje na KVET fungujícího na bází ORC systému bude sloužit pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie, a to z biomasy – dřevní štěpka anebo dřevní peleta typu A1, A2 (OZE), což bude mít značně pozitivní dopad na životní prostředí. Vyrobené energie budou sloužit pro spotřebu ve všech řešených objektech. Druhým provozním souborem je „Instalace FVE s instalací akumulace elektřiny a řídicím systémem“. Výstavba FVE o výkonu 10 kWe bude provedena s nezbytnými stavebními a technickými úpravami na střeše objektu (FVE o výkonu 10 kWe). Instalace řídicího systému a bateriových systémů pro akumulaci elektrické energie bude provedena ve stávající technické místnosti. Instalací FVE dojde k výrobě elektrické energie a k její následné spotřebě ve všech řešených objektech. Výraznou úsporu energií a lepší hospodaření s nimi zajistí inteligentní řídicí systém, který bude řídit výrobu energií, jejich akumulaci a následnou spotřebu. Posledním provozním souborem je „Úprava rozvodů topných a elektrických systémů ve všech objektech s instalací akumulace tepla“. Tímto dojde k propojení instalovaných zdrojů a řešených objektů. Především se bude jednat o instalaci prvků a úpravy tak, aby mohlo docházet ke spotřebě vyrobené elektrické a teplené energie ve všech řešených objektech. Jediným inženýrským objektem je soubor „Podzemní propojení nových zdrojů tepla a elektřiny mezi všemi dotčenými objekty prostřednictvím teplovodu a nízkonapěťového kabelu“. Inženýrský objekt se bude skládat z nízkonapěťových kabelů a dvoutrubkového předizolovaného teplovodního systému. Tyto inženýrské sítě budou sloužit pro zajištění dodávky tepla a elektrické energie z instalovaných zdrojů do všech objektů. Nízkonapěťový kabel zároveň umožní sjednotit dosavadní elektrické přípojky na jeden jistič a tím případně přivádět elektrickou energii z distribuční sítě do všech řešených objektů.

Průběh projektu:

  • Podání Žádosti o dotaci.

Přínosy zákazníkovi:

  • Možnost čerpat dotace z veřejných zdrojů.
  • Realizací projektu dojde k nárůstu ekvity společnosti.
  • Výrazné snížení návratnosti realizace projektu.
  • Výroba vlastní ekologické elektřiny a tepla
  • Modernizace zdrojů tepla a elektřiny.
  • Realizace inovativního projektu, který je v ČR ojedinělý.