Moderní energie
pro Vás

Výběr z referencí

Dotační poradenství

Skryto_Instalace FVE a AKU v Centru elektromobility v Metylovicích - 15,4 kWp

Popis zákazníka:

Společnost InterAuto Doležal a.s. vznikla v roce 1999. Hlavním předmětem činnosti je rekonstrukce a modernizace objektů s nebytovými prostory, které jsou následně pronajímány třetím subjektům pro jejich aktivity v rámci těchto nebytových prostor. Společnost je dlouholetou stabilní firmou, která vlastní několik nemovitostí s nebytovými prostory v Bohumíně, Karviné a v Ostravě, které dále pronajímá. Společnost se výjimečně zabývá prodejem zboží.

Popis projektu:

Předmětem projektu je instalace hybridní fotovoltaické elektrárny (HFVE) o výkonu 15,4 kWp včetně všech dalších technologických zařízení potřebných pro správnou funkci systému, která bude instalována na střeše budoucího Centra elektromobility Metylovice. Součástí elektrárny bude bateriový systém, který bude instalován do 2. NP stávajícího objektu. Celý systém bude vybaven inteligentním systémem řízení pro zajištění optimálního hospodaření s vyrobenou elektřinou z FVE a řízení akumulačních baterií tak, aby vyrobená elektřina byla vždy spotřebována v objektu. Inteligentní systém bude možné spravovat vzdáleně. V rámci realizace záměru rovněž dojde k nezbytným technologickým úpravám, jako jsou úpravy stávajících rozvaděčů.

Průběh projektu:

  • Podání Žádosti o dotaci.

Přínosy zákazníkovi:

  • Možnost čerpat dotace z veřejných zdrojů.
  • Realizací projektu dojde k nárůstu ekvity společnosti.
  • Výrazné snížení návratnosti realizace projektu.
  • Výroba vlastní ekologické elektřiny.
  • Modernizace zdrojů elektřiny.