Moderní energie
pro Vás

Výběr z referencí

Dotační poradenství

Mobilní kondenzační mini teplárna na bázi KVET a OZE s akumulací

Popis zákazníka:

Společnost  ECM System Solutions s.r.o. se zaměřuje na dodávky a implementace software pro správu dokumentů, vývoj software na zakázku a vývoj čipových aplikací na bázi. Hlavní činností týmu zaměřeného na správu dokumentace je dodávka systémů správy dokumentace a poskytování profesionálních služeb v oblasti implementace systémů v různých průmyslových odvětvích. Společnost ECM má bohaté zkušenosti v oblastech analýzy, konzultační činnosti, tvorby návrhu řešení a konfigurace na základě potřeb a konkrétních požadavků zákazníka.

Popis projektu:

Cílem dotačního projektu „Výzkum a vývoj mobilní kondenzační mini teplárny na bázi zdrojů KVET a OZE s vestavěnou akumulací tepla a elektřiny doplněnou o inteligentní řídicí systém“ je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb Prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Naše společnost připravila a zajistila veškeré podklady včetně povinných příloh pro bezproblémové odevzdání Žádosti o dotaci. Pro úspěšné podání žádosti o podporu bylo nutné vypracovat podnikatelský záměr, rozpočet, finanční analýzu Žadatele a Partnerů, finanční plán projektu, smlouvu o spolupráci účinného konsorcia, zajistit všechna prohlášení a další nezbytné byrokratické záležitosti.

Projekt je v souladu s cílem OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 – 2020, Výzva III programu podpory „APLIKACE“. Cílem projektu „Výzkum a vývoj mobilní kondenzační mini teplárny na bázi zdrojů KVET a OZE s vestavěnou akumulací tepla a elektřiny doplněnou o inteligentní řídicí systém“ je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Výstupem - výsledkem projektu bude PROTOTYP mobilní kondenzační mini teplárny s názvem „Mobilní teplárna s akumulací a řízením“ s tím, že tento prototyp bude testován po dobu realizace projektu a následně po dobu životnosti projektu u výzkumného centra UCEEB v Buštěhradě.

Průběh projektu:

  • Podání Žádosti o dotaci.

Přínosy zákazníkovi:

  • Možnost čerpat dotace z veřejných zdrojů.
  • Realizací projektu dojde k nárůstu ekvity společnosti.
  • Výrazné snížení návratnosti realizace projektu.
  • Možnost expandovat na nové trhy.
  • Rozšíření portfolia nabízených služeb.
  • Výhoda nového produktu oproti konkurenci.