Moderní energie
pro Vás

Výběr z referencí

Design energetických úspor

Rozšíření využití odpadního tepla v SIEMENS Frenštát

Projektová dokumentace pro vydání územního souhlasu a ohlášení stavby pro projekt Rozšíření využití odpadního tepla linky povrchových úprav číslo 200 pro chlazení výrobních prostorů v odštěpném závodě Elektromotory Siemens Frenštát je rozdělena na čtyři provozní soubory a jeden stavební objekt. Prvním provozním souborem PS 01 je Instalace ORC jednotky pro využití odpadního tepla z linky povrchových úprav“. Tento provozní soubor se skládá z instalace ORC jednotky na využití odpadního tepla z linky povrchových úprav s nezbytnými stavebními a technologickými úpravami uvnitř stávajících objektů. ORC jednotka o elektrickém výkonu 7,5 kWe a tepelném výkonu 150 kWt využívá jako vstupní energii odpadní teplo o příkonu 216 kW. Instalací nového zdroje dojde ke zlepšení environmentálních dopadů, a to využitím odpadního tepla, které by jinak bylo mrháno. Druhým provozním souborem PS 02 je Výroba chladu pomocí absorpčního chlazení“. Absorpční chlazení o výkonu 140 kWch bude využívat pro produkci chladu teplo vyrobené ORC jednotkou. Třetím provozním souborem PS 03 je „Nouzové chlazení pro absorpční chladič pomocí uzavřené chladící věže“. Mobilní chladič, uzavřená chladicí mikro věž, bude instalován v prostoru zeleného pásu na jihovýchodní straně objektu 09. Čtvrtým provozním souborem, který technologicky i dispozičně navazuje na ORC je PS 04 – „Rekonstrukce stávajícího výměníku vzduch-voda“. Rekonstrukce spočívá v úpravě výkonových parametrů výměníku poté, co bude do spalinové cesty instalována ORC jednotka. „Stavební úpravy pro instalaci chladicí mikrověže absorpčního chladiče linky povrchových úprav číslo 200“ na zeleném pásu jsou předmětem stavebního objektu SO 01. Rozsah úprav zeleného pásu představuje plochu 4,5 m x 1,25 m vedle vnitrozávodní obslužné komunikace.