Moderní energie
pro Vás

Výběr z referencí

Design energetických úspor

Legalizace výrobny elektřiny - kogenerační jednotky v Brano Group

Popis zákazníka:

BRANO GROUP, a.s. vznikla na základě vstupu BRANO a.s. do akciové společnosti ATESO v roce 2000. Nyní jsou základními stavebními kameny skupiny BRANO GROUP společnosti BRANO a.s., OOO BRANORUS, působící v Ruské federaci a menší členové skupiny - BRANOMARKET, s.r.o., BRANO SLOVAKIA s.r.o., DELTACOL CZ s.r.o. a KOMP GmbH.

Popis projektu:

V rámci tohoto projektu jsme pro klienta zpracovali komplexní legalizaci výrobny elektrické energie - kogenerační jednotky. Pro klienta jsme zajistili následující dokumenty včetně všech povinných příloh:

  • Smlouvu o připojení výrobny k distribuční soustavě - ČEZ Distribuce, a. s.
  • Osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla - Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • Licenci na výrobu elektrické energie - Energetický regulační úřad
  • Registraci zdroje u operátora trhu - OTE a.s.