Moderní energie
pro Vás

Výběr z referencí

Design energetických úspor

Instalace kogenerační jednotky ve společnosti SIEMENS Frenštát

Popis zákazníka:

Siemens patří mezi největší elektrotechnické firmy v České republice a již více než 125 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou moderních a inovativních technologií. Se svými 10 000 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Své technologie, výrobky a služby dodává zákazníkům ze soukromého i státního sektoru. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro oblast průmyslu, energetiky, dopravy a veřejné infrastruktury, technologie budov a zdravotnictví. Skupina podniků Siemens v České republice vykázala v obchodním roce 2016 obrat přes 29 miliard Kč.

Popis projektu:

Cílem projektu byl návrh úpravy stávající výměníkové stanice v lisovně pobočky závodu Siemens, odštěpný závod Elektromotory Frenštát, za účelem vybudování nouzového zdroje při výpadku elektrické energie tak, aby nedošlo k vytuhnuti roztaveného kovu v pecích. Do výměníkové stanice byla instalována nová technologie, kterou je kogenerační jednotka o elektrickém výkonu 70 kWe a tepelném výkonu 109 kWt s veškerými periferiemi. Výměníková stanice slouží pro předání tepla z páry do vody, a proto kogenerační jednotka byla napojena jako předehřev vratné vody s cílem snížení odběru páry. Naše společnost vyprojektovala veškeré nutné periferie pro provoz kogenerační jednotky – vyvedení elektrického a tepelného výkonu, odvedení spalin, přívod paliva a nouzové chlazení. Součástí projektu byl i sofistikovaný systém řízení a vyvedení elektrického výkonu, aby v případě výpadku elektrické energie kogenerační jednotka sloužila i jako záložní zdroj.

Průběh projektu:

  1. Studie – návrh řešení nouzového zásobování elektrickou energii
  2. Projektová dokumentace – dokumentace pro stavební povolení
  3. Inženýring – technická pomoc při realizaci a vyhotovení realizační dokumentace

Přínosy zákazníkovi:

  • Nouzový zdroj elektrické energie pro pece
  • Snížení odběru páry
  • Vlastní výroba elektrické energie pro částečnou pokrytí vlastní spotřeby areálu
  • Instalace ekologického a vysokoúčinného zdroje pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny
  • Snížení emisí – zmenšení provozu méně účinného zdroje tepla
  • Snížení ztrát v rozvodech a v předání tepla z páry

Dokumenty ke stažení: