Moderní energie
pro Vás

Obnovitelné zdroje energie

Návrh a projekce obnovitelných zdrojů energie. Zejména se jedná o fotovoltaické elektrátny, případně malé vodní elektrátny nebo horizontální větrné elektrárny.