Moderní energie
pro Vás

Mikrokogenerační jednotka TOTEM

 

TOTEM 10 (10 kWe, 22 kWt)

TOTEM 20 (20 kWe, 42 kWt)

TOTEM 25 (25 kWe, 50 kWt)

Stáhnout informační balíček pro zákazníky

Stáhnout ceník pro koncové zákazníky

Stáhnout přednosti mikrokogenerační jednotky TOTEM

Stáhnout propagační leták mikrokogenerační jednotky TOTEM

Stáhnout technický list mikrokogenerační jednotky TOTEM

Extrémně nízké emise

  • Emise NO­­x i CO jsou nižší než 10 mg/mN3 při 5 % O2 ve spalinách.

  • Emise jsou o 80 % nižší, než nabízí konkurence.

Nejvyšší účinnost­­­­­­ (A++)

  • Celková účinnost jednotky 96,6 %.

  • V nízkoteplotním kondenzačním režimu je celková účinnost až 107,4 %, což z ní dělá nejúčinnější mikrokogenerační jednotku na trhu.

  • Mimořádná elektrická účinnost ve výši 32,5 %.

Neomezená záruka

  • Standardní záruka 1 rok. Využitím servisu ALL IN získáváte prakticky neomezenou záruku hlavních dílů.

Tichý provoz

  • Hluk maximálně do 59 dB(A) ve vzdálenosti 1 m od kapoty.

Zajímavá návratnost

  • Za předpokladu spotřeby veškerého vyrobeného tepla a spotřeby vyrobené elektrické energie na straně NN návratnost do 4,2 let.

Co to je mikrokogenerační jednotka?

Mikrokogenerační jednotka se skládá z motoru a generátoru s tím, že se většinou používá jako palivo zemní plyn, jenž je spalován v motoru. Motor pohání generátor, který vyrábí elektrickou energii. Mikrokogenerační jednotky jsou zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla s maximálním instalovaným elektrickým výkonem do 30 kWe. My nabízíme kondenzační mikrokogenerační jednotku TOTEM z Itálie se zajímavými parametry – emise, účinnost a návratnost 

Kogenerační jednotku má v sobě každý automobil – motor vyrábí mechanickou energii pro pohon kol a pro výrobu stejnosměrného proudu v alternátoru. Teplo vzniklé spalováním je odváděno ve formě chlazení a výfukových plynů pryč ve formě ztrát. Celková účinnost je pouze 35%.

Kogenerační jednotka – motor vyrábí mechanickou energii pro pohon generátoru. Mechanická energie je zde transformována na elektřinu pomocí asynchronního generátoru. Teplo vzniklé spalováním je beze zbytku využíváno pro ohřev otopné a užitkové vody. Díky kondenzačnímu režimu v základním provedení je celková účinnost až 107,4%.

Co to je kondenzační režim?

Mikrokogenerační jednotka se skládá z motoru a generátoru s tím, že se většinou používá jako palivo zemní plyn, jenž je spalován v motoru. Motor pohání generátor, který vyrábí elektrickou energii. Mikrokogenerační jednotky jsou zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla s maximálním instalovaným elektrickým výkonem do 30 kWe. My nabízíme kondenzační mikrokogenerační jednotku TOTEM z Itálie se zajímavými parametry – emise, účinnost a návratnost.

Možnosti použití

Příprava tepla pro bytové domy, výroba tepla pro otop ve spojení s kondenzačními či termickými kotly pro hotely, malé podnikatelské areály, lokální kotelny, školy, školky, domy s pečovatelskou službou, LDN, domovy důchodců, kulturní zařízení, polikliniky, nemocnice, sportovní objekty, welness centra, bazény, obecní a městské úřady, úřady státní správy, obchodní centra, muzea a podobně.