Moderní energie
pro Vás

Služby

Energetické poradenství

Dotační poradenství 

Projekce a Engineering

Energetické posudky

Energetické audity

PENB

Energetický management

Outsourcing kotelen

 

DESIGN ENERGETICKÝCH ÚSPOR

Prioritně se zaměřujeme na energetický design úspor nákladů na energie, zejména design zdrojů tepla, elektřiny a chladu s důrazem na kogenerační jednotky, kotle a další speciální technologie na výrobu a distribuci energií.

KOGENERAČNÍ JEDNOTKY

Jsme výhradním zástupcem italského výrobce mikrokogeneracíENERGY s.r.l. na území České republiky, Slovenska a Polska. Zajišťujeme projekci, instalaci včetně i servisu kondenzačních mikrokogeneračních jednotek 10, 20 a 25 kWe s extrémně nízkými emisemi.

Jsme zástupcem i českého výrobce kogeneračních jednotek  a.s.  na území celé České a Slovenské republiky. Umíme vám na klíč vytvořit návrh a projekci kogeneračních jednotek TEDOM. 

EXTERNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU KOTELEN - OUTSOURCING

  • Zprostředkování outsourcingu stávajících kotelen (uhlí, LTO, ZP).
  • Využití moderních plynových kotelen a kogeneračních jednotek, biomasových kotelen na peletky a dřevní štěpku s inteligentním řízením provozu.

PROJEKČNÍ ČINNOST V ENERGETICE

  • Vyhotovení všech stupňů projektových dokumentací v energetických oborech.
  • Zpracování studií proveditelnosti s výpočtem návratnosti.

ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ A MANAGEMENT

  • Monitoring, vyhodnocení a návrh optimalizace provozu energetických zařízení.
  • Inženýrská činnost v energetice – povinná agenda, legalizace, výkazy, statistiky - obchodně ekonomický management energetických zařízení.

DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

  • Kompletní servis při financování energetických úspor pomocí dotačních programů – propojení technického, ekonomického a legislativního řešení.