Moderní energie
pro Vás

Výsledky výzkumu Kondenzační miniteplárna

Kondenzační miniteplárna

Společnost YOUNG4ENERGY s.r.o. získala v minulém roce grantovou podporu na projekt „APLIKOVANÝ VÝZKUM NASAZENÍ MALÝCH KONDENZAČNÍCH TEPLÁREN DO VEŘEJNÝCH OBJEKTŮ, BYTOVÝCH DOMŮ A PODNIKATELSKÝCH PROVOZOVEN S AKUMULACÍ VYROBENÉ ENERGIE V MÍSTĚ VÝROBY A S DŮRAZEM NA INTELIGENTNÍ ŘÍZENÍ“. Podpořený programem „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2016“

Náš projekt se umístil v celkovém hodnocení na 5. místě z 24. celkově přihlášených žádostí.

Informační a edukační leták

Výsledky výzkumu (brožura)

CO TO JE KONDENZAČNÍ MINITEPLÁRNA?

 • Spojení základních zdrojů pro výrobu tepla – kotlů a kogeneračních jednotek (KGJ) pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla.
 • Kombinovaná výroba elektřina a tepla (KVET) umožňuje maximální využití energie v palivu.
 • Kondenzační miniteplárna může být doplněna o další zařízení pro optimalizaci jejího provozu:
  • o akumulaci energie,
  • o řídicí systém s dálkovým dohledem,
  • o fotovoltaickou elektrárnu (případně další zařízení na obnovitelné zdroje energie – OZE),
  • o dobíjecí stanici pro elektromobilitu.
 • Cílem není ostrovní režim, ale cestou je snižování kapacit a spotřeby energie v místě výroby. Kompromis mezi centralizací dodávek energií a částečnou decentralizací.
 • Cílem je nahradit stávající neekologické a neúčinné lokální (uhelné, olejové nebo zastaralé plynové) výtopny za nové, stabilní, spolehlivé, moderní kondenzační teplárny s extrémně nízkými emisemi s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla.
 • Možné komponenty kondenzační miniteplárny:
  • Kondenzační mikrokogenerační jednotka (či jejich kaskáda).
  • Kondenzační plynové kotle (či jejich kaskáda).
  • Akumulace tepla do vícevrstevných akumulačních nádob.
  • Akumulace tepla do akumulačních nádob přes elektroohřev.
  • Akumulace elektrické energie do bateriových systémů.
  • Zařízení pro využití solární energie – fotovoltaické panely, termosolární kolektory.
  • Zařízení pro využití dalších obnovitelných zdrojů – vítr, biomasa.
  • Řídicí systém pro optimální využití vyrobené energie v místě výroby.
  • Prediktivní řídicí systém pro předpověď spotřeby energie s ohledem na klimatické podmínky a s ohledem na historická data spotřeb zásobovaného objektu.
  • Dobíjecí stanice pro elektromobilitu.
  • Periférie jednotlivých zařízení a případné další prvky.

 

PŘÍNOSY KONDENZAČNÍ MINITEPLÁRNY

Největší přínosy kondenzační miniteplárny:

 • Extrémní snížení emisí při výrobě elektrické energie a tepla.
 • Nejvýše možná účinnost výroby elektřiny a tepla – snížení spotřeby primární energie.
 • Snížení imisní zátěže z lokálního i globálního hlediska.
 • Obnova zařízení - spolehlivost a stabilita dodávky energií.
 • Modernizace zdrojů na výrobu energií s dálkovým dohledem - komfort obsluhy.
 • Zajištění výroby elektřiny pro vlastní spotřebu – ideální je spotřeba na straně nízkého napětí.
 • Možnost výrazného rozšíření kondenzační miniteplárny se spotřebou energií v místě výroby s ohledem na trendy přesunu centrální výroby elektřiny do lokálních zdrojů (podpora SMART GRID) -
 • Možnost využití vyrobené elektrické energie pro nabíjení elektromobilů.
 • Možnost nouzového zásobování elektřinou z bateriového systému.
 • pořizovacích nákladů za elektřinu a teplo.
 • Možnost regulace dodávky elektřiny i tepla.
 • Možnost akumulace elektřiny a tepla - soběstačnost dodávky.
 • Možnost výroby ekologické elektřiny a tepla - image pokrokovosti a ekologické šetrnosti.
 • Navýšení účinnosti celého systému až o desítky procent.
 • Dlouhá trvalá udržitelnost použitím nejlepších dostupných technologií (BAT technologie).
 • Možnost financování z dotačních programů.
 • Využití uspořených financí za nenakoupené a ušetřené energie pro další rozvoj.
 • Možnost získání podpory za KVET za výrobu elektrické energie.

„Je potřeba si uvědomit, že úspory energií, ekologická šetrnost a inteligentní hospodaření s energiemi prostřednictvím moderních technologií budou hrát v blízké budoucnosti stále důležitější roli“.