Moderní energie
pro Vás

Blog

24.09.2018

Zahájení prací na inovačním voucheru

Naše společnost zahájila práce na výzkumném projektu "KOMPLEXNÍ NÁVRH PRODUKTU MODELOVÉHO ENERGETICKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ VE SPOJENÍ S VÝROBOU BIOMASY". Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem inovačního voucheru je vytvoření koncepčního návrhu energetického systému do portfolia žadatele - komplexního řešení, které bude zahrnovat využití dostupných energeticky využitelných surovin pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla z biomasy.