Moderní energie
pro Vás

Blog

10.07.2017

SWOT analýza projektu a jednotlivých variant - kondenzační miniteplárna

V rámci projektu „APLIKOVANÝ VÝZKUM NASAZENÍ MALÝCH KONDENZAČNÍCH TEPLÁREN DO VEŘEJNÝCH OBJEKTŮ, BYTOVÝCH DOMŮ A PODNIKATELSKÝCH PROVOZOVEN S AKUMULACÍ VYROBENÉ ENERGIE V MÍSTĚ VÝROBY A S DŮRAZEM NA INTELIGENTNÍ ŘÍZENÍ“ naše společnost zpracovala SWOT analýzu projektu a jednotlivých variant. Stáhněte si ji ve formátu pdf ZDE.

V rámci aplikovaného výzkumu bylo bezpodmínečně nutné posoudit proveditelnost jednotlivých variant řešení vzniklých na základě výsledků tohoto aplikovaného výzkumu. Pro každou variantu bylo nutné připravit technický návrh řešení (viz. Část projektu č. 7), ale i základní technickou dokumentaci (viz. Část projektu č. 4) s tím, že byla provedena analýza všech pozitiv, negativ, příležitostí a ohrožení a to ve formě SWOT analýzy. Takto provedená SWOT analýza jednotlivých variant může být použita pro orientaci cílové skupiny uživatelů, investorů či provozovatelů pro výběr nejvhodnějšího systému pro výrobu tepla a elektřiny. Synergická SWOT analýza celého projektu prokazuje jednoznačně vhodnost nasazení malých kondenzačních tepláren do praxe s tím, že s přihlédnutím ke všem výsledkům projektu je možno ze strany zpracovatelů projektu nabídnout konkrétním cílovým klientům konkrétní řešení na míru tak, aby výroba tepla a elektřiny pro jejich potřeby byla optimální a trvale udržitelná.

Zpracovaná SWOT analýza projektu a jednotlivých variant projektu s názvem „Aplikovaný výzkum nasazení malých kondenzačních tepláren do veřejných objektů, bytových domů a podnikatelských provozoven s akumulací vyrobené energie v místě výroby a s důrazem na inteligentní řízení celé teplárny“ jednoznačně prokazuje, že realizace projektu přinese pozitivní ekonomické a neekonomické dopady pro provozovatele i koncové zákazníky zejména s ohledem na zvýšení ekonomické rentability pro jejich konkurenceschopnost, s ohledem na stabilitu dodávek energií a s ohledem na jejich image jako moderního a environmentálně šetrného subjektu.

Realizace projektu také přinese pozitivní neekonomické dopady pro společnost zejména snížením energetické náročnosti, a to zvýšením účinnosti při výrobě tepla a elektřiny, což se projeví v pozitivních dopadech na životní prostředí. Realizace projektu v poslední řadě přinese pro zpracovatele projektu zvýšení jeho konkurenceschopnosti s možností rozšíření jeho služeb v oblasti podnikání na trhu energetických služeb.

Projekt byl podpořen programem „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2016“