Moderní energie
pro Vás

Blog

02.12.2017

Spolupráce s UCEEB z ČVUT na výzkumném projektu

YOUNG4NERGY spolupracuje s UCEEB z ČVUT na výzkumném projektu "Výzkum a vývoj mobilní kondenzační mini teplárny na bázi zdrojů KVET a OZE s vestavěnou akumulací tepla a elektřiny doplněnou o inteligentní řídicí systém"

Výstupem projektu je PROTOTYP mobilní teplárny s ověřením všech vstupních a výstupních parametrů s analýzou všech souvisejících faktorů tak, aby bylo prokázáno, že prototyp je vhodný pro použití v případě potřeby mobilního zásobování teplem a elektřinou.

Cílem projektu je tedy nalezení optimálního složení technologií pro výrobu tepla a elektřiny na bázi plynových zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla s doplněním o zařízení na bázi OZE s využitím energie slunce a větru. Zároveň projekt řeší možnost využití získaných zkušeností z výzkumu a vývoje mobilní varianty teplárny pro využití při řešení propojení výroby a akumulace u klasických – „kamenných“ malých a středních lokálních tepláren. Doprovodným cílem je tedy využít vyvinuté parametry spojení výroby energií na bázi KVET a OZE s akumulací a řídicím systémem pro klasické využití v lokálních výrobnách elektřina a tepla.