Moderní energie
pro Vás

Blog

06.07.2017

Rekognoskace legislativy - kondenzační miniteplárna

V rámci projektu „APLIKOVANÝ VÝZKUM NASAZENÍ MALÝCH KONDENZAČNÍCH TEPLÁREN DO VEŘEJNÝCH OBJEKTŮ, BYTOVÝCH DOMŮ A PODNIKATELSKÝCH PROVOZOVEN S AKUMULACÍ VYROBENÉ ENERGIE V MÍSTĚ VÝROBY A S DŮRAZEM NA INTELIGENTNÍ ŘÍZENÍ“ naše společnost zpracovala důkladnou rekognoskaci legislativy ČR a EU s ohledem na cíl projektu s důrazem na vyřešení všech zákonných požadavků na technické řešení, environmentální dopady, stavební řízení, zajištění ochrany zdraví lidu, požární bezpečnost a podobně. Stáhněte si ho ve formátu pdf ZDE.

Vzhledem k tomu, že výsledky aplikovaného výzkumu musí být trvale udržitelné, pak byl kladen velký důraz na splnění všech zákonných požadavků tak, aby žádný z parametrů nového systému kondenzační mini teplárny nebyl mimo rámce jakéhokoliv zákonného ustanovení. Zpracovatelé projektu postrádali na veřejně dostupných portálech a informačních místech komplexní rekognoskaci související legislativy a zákonných norem. Z těchto důvodů byla svědomitě připravena předložená důkladná rekognoskace legislativy ČR i EU, která je využita nejenom pro účely přípravy předloženého projektu, ale i pro výkon podnikatelských aktivit zpracovatele projektu a všech jeho partnerů. Lze předpokládat, že tuto část projektu ocení i všichni čitatelé výsledků projektu.

Projekt byl podpořen programem „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2016“