Moderní energie
pro Vás

Blog

14.07.2017

Propagační materiály výrobků - kondenzační miniteplárna

V rámci projektu „APLIKOVANÝ VÝZKUM NASAZENÍ MALÝCH KONDENZAČNÍCH TEPLÁREN DO VEŘEJNÝCH OBJEKTŮ, BYTOVÝCH DOMŮ A PODNIKATELSKÝCH PROVOZOVEN S AKUMULACÍ VYROBENÉ ENERGIE V MÍSTĚ VÝROBY A S DŮRAZEM NA INTELIGENTNÍ ŘÍZENÍ“ naše společnost zpracovala propagační materiály o konkrétních systémech s výrobky konkrétních výrobců.

V rámci propagace výsledků aplikovaného výzkumu jsou také prezentovány propagační materiály pro konkrétní systémy a produkty konkrétních výrobců, kteří byli na základě důkladné rekognoskace a následné analýzy dostupných technologií s důrazem na statut BEST AVAILABLE TECHNIQUES (tzv. BAT technologie) vybráni jako dodavatelé vhodné technologie pro využití v rámci uplatnění výstupů projektu do praxe s přihlédnutím na jejich výjimečné parametry, které mají jednoznačně znaky trvalé udržitelnosti. Takto poskytnuté propagační materiály o konkrétních systémech s výrobky konkrétních výrobců tak, mohou jednotlivé technologie přiblížit koncovým zákazníkům a usnadnit jim spousty práce při výběru nejvhodnější technologie a nejvhodnějšího dodavatele.

Kondenzační mikrokogenerační jednotka TOTEM

Stáhnout propagační materiály kondenzační mikrokogenerační jednotky TOTEM

Fotovoltaické elektrárny a bateriové systémy

 

 

 

Stáhnout propagační materiály fotovoltaické elektrárny a bateriových systémů

 

Projekt byl podpořen programem „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2016“