Moderní energie
pro Vás

  • Jste zde:
  • Úvodní stránka
  • Blog
  • Propagační materiál o výsledcích aplikovaného výzkumu - kondenzační miniteplárna

Blog

27.07.2017

Propagační materiál o výsledcích aplikovaného výzkumu - kondenzační miniteplárna

V rámci projektu „APLIKOVANÝ VÝZKUM NASAZENÍ MALÝCH KONDENZAČNÍCH TEPLÁREN DO VEŘEJNÝCH OBJEKTŮ, BYTOVÝCH DOMŮ A PODNIKATELSKÝCH PROVOZOVEN S AKUMULACÍ VYROBENÉ ENERGIE V MÍSTĚ VÝROBY A S DŮRAZEM NA INTELIGENTNÍ ŘÍZENÍ“ naše společnost zpracovala propagační materiál o výsledcích aplikovaného výzkumu. Stáhněte si ho ve formátu pdf ZDE.

V rámci projektu bylo také potřebné zajistit kvalitní propagaci výsledků aplikovaného výzkumu s cílem propagovat nejenom vlastní výsledky projektu, ale i Moravskoslezský kraj jako poskytovatele dotace. K prezentaci výsledků výzkumu bylo využito a neustále je využíváno několik různých propagačních příležitostí (letáky, prezentace, semináře a případně výstavy a veletrhy) s tím, že jako vrcholný propagační materiál byl ve spolupráci s externími odborníky připraven Leták o výsledcích výzkumu, který přehledně a srozumitelně prezentuje výsledky projektu na co nejvyšší úrovni s důrazem na poskytnutou podporu ze strany Moravskoslezského kraje. Tento leták bude k dispozici nejenom všem zástupcům Moravskoslezského kraje, ale i všem subjektům, kde Moravskoslezský kraj vystupuje jako zřizovatel, majitel či partner. Leták bude samozřejmě využíván i v rámci podnikatelské činnosti YOUNG4ENERGY s.r.o. nejenom v rámci prezentace firmy na odborných konferencích a výstavách, ale i v rámci komunikace s partnery a zákazníky.

Projekt byl podpořen programem „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2016“