Moderní energie
pro Vás

  • Jste zde:
  • Úvodní stránka
  • Blog
  • Poděkování MSK za poskytnutí dotace na výzkumný projekt "KONDENZAČNÍ MINITEPLÁRNY"

Blog

10.09.2017

Poděkování MSK za poskytnutí dotace na výzkumný projekt "KONDENZAČNÍ MINITEPLÁRNY"

Společnost YOUNG4ENERGY s.r.o. získala v minulém roce grantovou podporu na projekt „APLIKOVANÝ VÝZKUM NASAZENÍ MALÝCH KONDENZAČNÍCH TEPLÁREN DO VEŘEJNÝCH OBJEKTŮ, BYTOVÝCH DOMŮ A PODNIKATELSKÝCH PROVOZOVEN S AKUMULACÍ VYROBENÉ ENERGIE V MÍSTĚ VÝROBY A S DŮRAZEM NA INTELIGENTNÍ ŘÍZENÍ“. Podpořený programem „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2016“

Tímto bychom velmi rádi poděkovali Moravskoslezskému kraji, neboť bez jeho podpory by byla realizace výzkumného projektu mnohem náročnější. Naše společnost YOUNG4ENERGY s.r.o. po celou dobu výzkumu prezentovala výsledky aplikovaného výzkumu a vždy uváděla Moravskoslezský kraj jako poskytovatele dotace a uváděla logo Moravskoslezského kraje

V následujícím dokumentu jsou tyto skutečnosti doloženy. Fotodokumentace prezentace a povinné publicity projektu a MSK.