Moderní energie
pro Vás

Blog

05.07.2017

Odborná přednáška na semináři ENERGIS 24

Prezentaci ze semináře s názvem " ENERGETICKY SOBĚSTAČNÝ OBJEKT REALITOU " si můžete prohlédnout zde.

Dne 18. 5. 2017 spolek pro technickou výchovu všech generací ENERGIS 24 pořádal v Brně III. ročník semináře "Nové decentralizované zdroje energie, potenciál energetických úspor a čistá mobilita" Tradice v pořádání podobných akcí je 15 let. Z pohledu účastníků jde o mimořádně zajímavý, do budoucna přínosný program.