Moderní energie
pro Vás

Blog

10.07.2017

Odborná přednáška na semináři "Energetická resilience obcí" ČVUT - UCEEB

Prezentaci z odborného semináře s názvem "MIKROELEKTRÁRNY NA ZEMNÍ PLYN (NEJEN NÁHRADA SZT)" si můžete prohlédnout zde.

V posledních letech zaznamenáváme poptávku po ekonomicky efektivním řešení zajištění zálohování základních elektrických potřeb malých obcí při výpadcích distribuční soustavy. Obce také poptávají systémy pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Do úvahy přichází zajištění kapacit pomocí baterií a kombinací baterií s aktivními prvky, jako je fotovoltaická elektrárna, benzínová elektrocentrála a zařízení pro produkci elektřiny z biomasy. 

Cílem semináře bylo s využitím praktických příkladů ukázat problematiku v širších provozních souvislostech z pohledu technického. Následně pak představit ekonomické parametry projektů od provozní ekonomiky po zajištění financování s využitím dotací a pomocí nástroje EPC, tedy financování energetických investic z úspor.