Moderní energie
pro Vás

Blog

12.07.2017

Metodický pokyn - kondenzační miniteplárna

V rámci projektu „APLIKOVANÝ VÝZKUM NASAZENÍ MALÝCH KONDENZAČNÍCH TEPLÁREN DO VEŘEJNÝCH OBJEKTŮ, BYTOVÝCH DOMŮ A PODNIKATELSKÝCH PROVOZOVEN S AKUMULACÍ VYROBENÉ ENERGIE V MÍSTĚ VÝROBY A S DŮRAZEM NA INTELIGENTNÍ ŘÍZENÍ“ naše společnost zpracovala metodický pokyn pro subjekty zabývající se technologickou projekcí. Stáhněte si ho ve formátu pdf ZDE.

V rámci propagačních materiálů byl také vytvořen obsáhlý metodický pokyn pro subjekty zabývající se technologickou projekcí a také pro subjekty zabývající se investiční činností a přípravou zadávacích dokumentací pro výběr zhotovitele konkrétních rekonstrukcí a modernizací stávajících kotelen nebo zabývající se výstavbou nových zdrojů pro výrobu tepla a elektřiny. Prezentačním způsobem je zde popsáno, jak postupovat při návrhu nasazení malých kondenzačních tepláren do veřejných objektů, bytových domů a podnikatelských provozoven. Velký důraz byl kladen na skutečnost, aby byla zajištěna pro konečné vlastníky projektů kvalitní komunikace mezi nimi jako zákazníkem, projektantem a dodavatelem nových systémů pro výrobu tepla a elektřiny. Kvalitní komunikace a spolupráce mezi zúčastněnými subjekty zajistí pro koncového klienta ten nejlepší návrh (DESIGN), instalaci, provoz a související služby se zařízeními pro výrobu tepla a elektřiny.

Projekt byl podpořen programem „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2016“