Moderní energie
pro Vás

Blog

01.07.2017

Analýza zastaralých kotelen - kondenzační miniteplárna

V rámci projektu „APLIKOVANÝ VÝZKUM NASAZENÍ MALÝCH KONDENZAČNÍCH TEPLÁREN DO VEŘEJNÝCH OBJEKTŮ, BYTOVÝCH DOMŮ A PODNIKATELSKÝCH PROVOZOVEN S AKUMULACÍ VYROBENÉ ENERGIE V MÍSTĚ VÝROBY A S DŮRAZEM NA INTELIGENTNÍ ŘÍZENÍ“ naše společnost zpracovala analýzu stávajících zastaralých lokálních kotelen s cílem definovat potenciální místa nasazení. Stáhněte si ji ve formátu pdf ZDE.

Jednou ze základních klíčových aktivit aplikovaného výzkumu bylo analyzovat technologii stávajících zastaralých lokálních kotelen a definovat konkrétní místa nasazení tak, aby mohly být v rámci projektu vyvinuté malé kondenzační teplárny nasazeny do veřejných objektů, bytových domů a podnikatelských provozoven s využitím akumulace vyrobené energie v místě výroby a s důrazem na inteligentní řízení celé kondenzační teplárny. Analýza se zásadním způsobem věnuje lokálním kotelnám z pohledu zpracovatelů se statutem „zastaralé“. Nejdůležitějším cílem této analýzy je přesně definovat potenciální místa nasazení malých kondenzačních tepláren, jejich výzkum je předmětem projektu. Zpracovatelé se zejména zaměřili na lokální kotelny III. a II. kategorie s instalovaným výkonem od 50 kW do 3,5 MW. Samozřejmě, že není problém nasadit malé kondenzační teplárny do objektů, které jsou v současné době zásobovány teplem prostřednictvím soustav zásobování teplem (SZT), nicméně tato aktivita není prioritním cílem zpracovatelů projektu.

Hlavní impuls pro provedení analýzy stávajících zastaralých lokálních kotelen vychází z nařízení vlády č. 813/2013 a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a o jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, které přináší zásadní změny pro všechny uživatele a provozovatele tepelných zdrojů, kteří používají starší plynové kotle, ale především pro uživatele konvekčních kotlů na pevné palivo, protože zde bude nutná postupná výměna stávajících zastaralých kotelen, které převážně pracují ve výtopenském režimu, což znamená, že produkují jenom teplo. Evropská i česká energetika se jednoznačně orientuje do podpory malých tepláren, které jsou schopny vyrobené teplo i elektřinu spotřebovat v místě výroby.

Naprosto zásadní potřebou je stávající zastaralé kotelny modernizovat a nasadit takové technologie, které budou znamenat nejenom snížení emisí z globálního hlediska (úsporou primární energie vyvolanou zvýšením účinnost přeměny paliva na energie), ale zejména snížením emisí z lokálního hlediska a to v místě instalace.

V rámci naší cílové skupiny zdrojů s instalovaným příkonem od 300 kW do 1 MW je nutné zajistit již od 1. 1. 2018 snížení emisí pod uvedené hodnoty (sleduj zejména Nox a CO). S ohledem na zpracovateli vybrané technologie je možno naprosto otevřeně konstatovat, že tyto hodnoty budou nejenom splněny, ale i zejména extrémním způsobem podkročeny. Podobnou situaci je potřeba zajistit od roku 2022 i u zdrojů od 50kW do 300 kW příkonu s tím, že tato doba se samozřejmě blíží a je tedy potřeba při projekci a návrzích všech rekonstrukcí a modernizací stávajících kotelen s tím počítat.

Projekt byl podpořen programem „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2016“